Danske Kvægfagdyrlægers Årsmøde 2006


Seminar - Torsdag d. 26. januar 2006

Gl. Skovridergaard, Silkeborg
Titel

Besætningsmonitorering

Mødeleder

Kvægfagdyrlæge Mogens Jakobsen


9.30 - 9:50

Registrering og kaffe

9.50 - 10.00

Velkomst v. Kvægfagdyrlæge Mogens Jakobsen

10.00 - 11:15

“DairyNet2000 – one way to monitor the Dairy Herd”
Daniel E. Little, MS, DVM,
President/CEO, DairyNet2000 Inc., South Dakota, USA

11:15 – 11:30

Pause

11.30 – 11:45

“Predicting risk of ketosis in dairy cows using in-line measurements of beta-hydroxybutyrate”
Nic Friggens, BSc, PhD, seniorforsker,
Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring, Danmarks JordbrugsForskning,
Forskningscenter Foulum

11:45 - 12:00

“Prediction of the reproductive status of cattle on the basis of milk
progesterone measures”
Nic Friggens, BSc, PhD, seniorforsker,
Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring, Danmarks JordbrugsForskning,
Forskningscenter Foulum

12.00 - 13.15

Frokostbuffet

13.15 – 13.45

“Monitorering – nu og i fremtiden”
Carsten Enevoldsen, professor, dyrlæge, PhD
Institut for Produktionsdyr og Heste, KVL

13.45 – 14.15

“VPA – hvordan og hvorfor?”
ved Niels Peter Jensen, kvægfagdyrlæge,
Uggerslev Dyreklinik &
Knud Herby Nielsen, kvægdyrlæge,
Skovgaard-Fjerritslev Dyreklinik

14.15 – 14.45

Kaffepause

14.45 - 15.05

“Besætningsdiagnose i praksis - HerdView”
Derk Vink, kvægfagdyrlæge
Nysted Dyreklinik, Nysted

15.05 - 15:25

“Besætningsdiagnose i praksis - VPA”
Esben Jakobsen, kvægfagdyrlæge
Univet Dyrlægerne A/S, Brørup

15.25 - 16.00

Generel diskussion med alle paneldeltagere

16.00 - 16.15

Afslutning på dagens tema

 17.00

 Generalforsamling i Danske Kvægfagdyrlægers Forening

 20.00

 Årsmødemiddag i Danske Kvægfagdyrlægers Forening

 

 

2. dagen - Fredag d. 27. januar 2006

Gl. Skovridergaard, Silkeborg
Tema 1
Tema 2
Tema 3
Workshop: Profitability of the dairy
DKF-U bidrag
Brug af data fra uge besøg
Mødeleder kvægfagdyrlæge Lene Trier

7.00 - 8.30

Morgenmad


Tema 1

Workshop

8.15 – 9.00

“How to make changes in profitability of the dairy”
Daniel E. Little, MS, DVM
President/CEO, DairyNet2000 Inc., South Dakota, USA

9.00 – 9.10 Pause

Tema 2  DKF-U bidrag
9.15 - 9.30

“Vomsaftprøver – brug af sonde og tolkning af foreløbige resultater”
kvægfagdyrlægestuderende Niels Nyengård, Finn Hynkemejer, Áki M. Mortensen og Birgit Olesen

9.30 - 9.45

“Brug af refraktometer til vurdering af Ig-status hos kalve”
kvægfagdyrlægestuderende Gerthe Post Hansen og Erik Valbjørn

9.45 - 10.00

“Dansk/Svensk model for velfærdsvurdering i malkekobesætninger – er den brugbar for praktiserende kvægdyrlæger?”
kvægfagdyrlægestuderende Jens Korfitz, Rikke Rosengård og Helle Andreasen

10.00 – 10.15

“Takseringformer i bevægelse – fremtidens perspektiver”
kvægfagdyrlægestuderende Kjeld Jeppesen og Karina Hertel

10.15 – 10.30

“Nyt nordisk fodermiddelvurderingssystem – NorFor”
kvægfagdyrlægestuderende Peder Rauff, Anders Rønn og Peter Lauridsen

10.45 - 11.15

Pause


Tema 3

Brug af data fra ugebesøg

11.15 - 11.30

“Brug af huldvurderingsdata”
Aage Gram, kvægfagdyrlæge
Rødding Dyrehospital

11:30 - 11:45

“Du bliver, hvad du spiser”
Inger Boysen, kvægfagdyrlæge
Skjern Å Dyrlæger

11.45 – 12.00

“Brug af kliniske registreringer”
Aksel Nielsen, kvægfagdyrlæge
Ølgod Dyrlæger

12.00 - 12.15

“Hvordan ketosemålinger fører til ny afgoldningsprocedure”
Bjarne Elgaard, kvægfagdyrlæge
Roslev Dyreklinik

12.15 - 12.30

“Brug af kliniske registreringer – Ja Tak”
Troels Løwig Larsen, kvægfagdyrlæge
Boehringer Ingelheim Vetmedica, Produktionsdyr

12.30 - 12.45

“Leg med dyrkningssvar”
Knud Herby Nielsen, kvægfagdyrlæge
Skovsgård-Fjerritslev Dyrlægerne I/S

12.45 - 13.00

Afslutning ved Mogens Jakobsen, formand for DKF

13.00 -

Frokostbuffet