Foreningen af Danske Kvægfagdyrlæger er et fagligt selskab under Den Danske Dyrlægeforening.

Foreningens formål er at:

 • Samle fagdyrlæger vedrørende kvæg godkendt af Den Danske Dyrlægeforening om fælles faglige og organisatoriske interesser
 • At medvirke til efteruddannelse af kvægfagdyrlæger ved at arrange kurser og lignende bl.a. i samarbejde med DDD-Kursus
 • At formidle samarbejde med organisationer i ind- og udland om kvægfaglige spørgsmål
 • At fungere som faglig høringsgruppe for hovedbestyrelsen

Foreningens medlemmer er:

 • Kvægfagdyrlæger godkendt af Den Danske Dyrlægeforening
 • Tidligere kvægfagdyrlæger, hvis godkendelse er udløbet og kursister, der har gennemført hele den teoretiske del af fagdyrlægekursus
 • Alle medlemmer er medlem af Den Danske Dyrlægeforening

Foreningens bestyrelse:

 • Formand: Kvægfagdyrlæge Kristine Odgaard
 • Kasserer: Kvægfagdyrlæge Klaus Snede Pedersen
 • Medlem: Kvægfagdyrlæge Trine Fredslund Matthiesen
 • Medlem: Kvægfagdyrlæge Annemette Øhlenschläger Larsen