Danske Kvægfagdyrlægers Forening

Årsmøde 2009


Torsdag den 22. januar 2009

Hotel Comwell, Kolding
Tema

Dyreadfærd, -velfærd og smerter

Mødeleder

kvægfagdyrlæge Inger Boysen


9:00 - 9:30

Registrering og kaffe

9:30 - 9:35

Velkomst v. Kvægfagdyrlæge Lene Trier

9:35 -10:25

Forståelse af koen og koadfærd, ko/menneske forhold
Neil Chesterton, BVSc.
New Zealand

10:25 - 10:45

Pause

10:45 - 11 :30

"Hverdagens dilemmaer - etik, værdier og praksis
Mickey Gjerris, Associate professor,
KU LlFE

11:30 - 12:00

Dyrevelfærdsrejseholdets indstilling til dyrevelfærd - grænser for det acceptable
dyrlæge Inger Lund Overgaard

12:00 - 13:00

Frokostbuffet

13:00 -13:45

Håndtering, flow og logistik
Neil Chesterton, BVSc.
New Zealand

13:45 - 14:20

Praktiske eksempler på "hvad går an/går ikke an"
Mickey Gjerris, Associate professor,
KU LlFE

14:20 -14:40

Kaffepause

14:40 - 15:25

Smertetyper hos kvæg
Pia Haubro, Professor
KU LlFE

15:25 - 15:55

Paneldiskussion

15:55 - 16:00

Afslutning på dagens tema v. mødeleder Inger Boysen


16:30

Generalforsamling i Danske Kvægfagdyrlægers Forening

20:00

Årsmødemiddag i Danske Kvægfagdyrlægers Forening

 

Fredag den 23. januar 2009

Hotel Comwell, Kolding

Tema

Dyrevelfærd i praksis

Mødeleder

Kvægfagdyrlæge Lene Trier

07:00 - 09,00

Morgenmad


9:00 - 9:20

Smerteevaluering og -behandling, hvad må vi bruge?
dyrlæge Tim Petersen, Medicinrejseholdet, Fvst

9:20 - 10:05

Stress og smerteopfattelse
Pia Haubro, Professor
KU LlFE

10:05 - 10:20

Pause

10:20 - 10:40

Smertebehandling set med en praktiserende dyrlæges øjne
Kvægfagdyrlæge Thorkild Kristoffersen, Låsby Kvægpraksis

10:40 - 11:25

Tips og tricks fra praksis:

Logistik og andet bøvl i en stor praksis
Kvægfagdyrlæge Henning Rasmussen,
Dyrlægerne Himmerland

Aktionslister - hjælp til styring af kvægproduktion
Kvægfagdyrlægestuderende Kaspar Krogh,
Dyrlægegruppen 0stdjursland

Nyt om VPR
Kvægfagdyrlæge Lene Trier

11:25 - 11:45

Pause

11:45 - 12:30

Halthed og management
Neil Chesterton, BVSc.
New Zealand

12:30 - 13:30

Frokost

13:30 - 14:15

Kotrafik i AMS-systemer
Lene Munksgård, Cand.agro. , seniorforsker,
Forskningscenter Foulum,

14:15 - 15:00

Dyrevelfærd set fra Axelborg
Jørgen Pedersen, landmand
1. viceformand Landbrugsrådet

15:00 - 15:10

Afslutning ved Lene Trier, formand for DKF