Årsmødet afholdes Torsdag d. 27. januar til Fredag d. 28. januar 2011. Se programmet nedenfor.

Læs invationen, som kan hentes i PDF-format

Du kan hente programmet i PDF-format

Derudover er der en introduktion til det faglige program for årsmødet, som også kan hentes i PDF-format

 

 

Danske Kvægfagdyrlægers Forening

Årsmøde 2011

Torsdag d. 27. januar 2011

 

Tema: Genteknologi

 Mødeleder: kvægfagdyrlæge Inger Boysen

 

 8.30 -  9:00

Ankomst, registrering og kaffe

 9.00 -  9.05

Velkomst v. Lene Trier, formand for DKF

 9.05 - 10.05

Embryoner og stamceller under luppen v/ professor Poul Hyttel, KU Life

10.05 - 10:25

Pause

10.25 - 11.10

Genomic Selection, Epigenetic Effects and Use of Reproductive Assisted Technologies by Professor Patrice Humblot, Sveriges Lantbruksuniversitet

11:10 - 12.00

Gener af betydning for sygdom og produktion v/professor Merete Fredholm, KU Life

12:00 - 13.00

Frokostbuffet

13.00 - 13.40

New Biotechnologies in Practical Cattle Breeding by Dr.sc.agr. Knut Roschlau, Masterrind GmbH, Tyskland

13.40 - 14.20

Kloning, transgene dyr - status og perspektiver v/forskningsprofessor Henrik Callesen, AU-DJF

14.20 - 14.40

Kaffepause

14.40 - 15.40

Det nye menneske - Forestillinger om forandringer af bevidsthed, krop og samfund - og dyrenes rolle heri v/lektor Mads Rosendahl Thomsen, AU

15.40 - 16.10

Paneldiskussion

16.10 - 16.15

Afslutning på dagens tema v. mødeleder Inger Boysen

 

 

    Kl. 16.30                Generalforsamling i DKF

    Kl. 19.00                Velkomstdrink - Årsmødemiddag


 

 

Danske Kvægfagdyrlægers Forening

Årsmøde 2011

Fredag d. 28. januar 2011

 

Tema: Dyrlægens fremtidige rolle

 Mødeleder: kvægfagdyrlæge Karina Hertel

 

7.00 - 8.45

Morgenmad

8.45 - 9.30

Dairy Worker Training Experiences by DVM Noa Roman-Muniz, Colorado State University, USA

9.30 – 10.15

Standard Operating Procedures (SOPs) v/agronom Susanne Pejstrup, Logistik og Ledelse

10.15 – 10.45

Pause

10.45 – 11.30

Labor Management and Dairy Worker Safety by DVM Noa Roman-Muniz, Colorado State University, USA

11.30 – 12.15

Kvægbrugeren og hans økonomi – nu og i fremtiden v/erhversrådgiver Karsten Brixen, Jyske Bank

12.15 - 13.15

Frokost

13.15 - 14.00

Lægens vinkel på antibiotikaresistens og kvægbrug v/overlæge Niels Frimodt-Møller, Statens Serum Institut

14.00 - 14.45

Antibiotikaforbrug, ADD, dataflow  mm. v/specialkonsulent Erik Jacobsen, Vetstat

14.45 - 15.00

Afslutning ved mødeleder Karina Hertel