Vedtægter for Danske Kvægfagdyrlægers Forening

Vedtægterne kan hentes her